Vattensmarta tips

Vattensmart.se är en samverkan mellan Hallands kommuner och kommunala bolag som arbetar med vatten- och avloppstjänster. Vi förser Hallands invånare med friskt dricksvatten och arbetar för en hållbar vattenanvändning.